Договір Публічної Оферти | IAS-AVIA

Seat Selection - Business Class

Договір Публічної Оферти

про надання послуг з оформлення проїзних документів (авіаквитків) у пасажирських авіаперевезеннях через сайт ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» ias-avia.com.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» (скорочена назва — ТОВ «Інтеравіасервіс», надалі – Постачальник послуг), що діє на підставі Статуту, пропонує укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг з продажу перевізних документів у пасажирських авіаперевезеннях та супутніх послуг через Веб-сайт ТОВ «Інтеравіасервіс» https://ias-avia.com.ua/ (надалі – Договір).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ МІЖ ЗАМОВНИКОМ ТА ІНТЕРНЕТ-САЙТОМ
1.1. Даний Договір публічної оферти про надання послуг бронювання, оформлення та продажу авіаквитків та інших послуг за допомогою технічних можливостей інтернет-сайту ias-avia.com.ua, (далі — «Договір»), укладається між ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС», якому належать майнові та немайнові права на інтернет-сайт ias-avia.com.ua, та користувачем.
1.2. Замовляючи послуги через інтернет-сайт, користувач погоджується з умовами Договору, викладеними нижче.
1.3. ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» зобов’язується надати користувачеві послуги бронювання, оформлення, продажу квитків та інші послуги, відповідно до умов даної оферти, а користувач зобов’язується сплатити послуги за встановленою вартістю.
1.4. Даний публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Користувачем своєї згоди з його умовами, шляхом встановлення відповідної позначки у діалозі бронювання на інтернет-сайті ias-avia.com.ua, після чого публічний Договір вважається базовим документом в офіційних взаємовідносинах між ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» та користувачем.
1.5. Даний договір, а також інформація про послуги, представлена на інтернет-сайті ias-avia.com.ua, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України.
1.6. До відносин між Користувачем та ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» застосовуються положення чинного законодавства України.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У ДАНОМУ ДОГОВОРІ

Сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний веб-сайт, що належить ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС», розташований в мережі Інтернет за адресою ias-avia.com.ua через який забезпечується відображення інформації про розклад рейсів, тарифи і перевізну плату, збори, наявність місць для здійснення транспортних та інших видів послуг, що надають перевізники та/або замовники послуг. Використання Сайту врегульовано нормами цього Договору та чинного законодавства України.

Акцепт оферти — повне та беззаперечне прийняття умов Договору-оферти, шляхом виконання Користувачем дій, що виявляють намір використання Сайту для оформлення Послуг.

Акцепт — це відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття. Виконання особою, яка отримала оферту, у строк, визначений для її акцепту, дій щодо виконання вказаних у ній умов договору (оплата послуг та ін.), вважається акцептом.


У випадку прийняття викладених нижче умов, фізична особа, яка виконує акцепт даної оферти, стає  Замовником  (далі — Користувач, Покупець, Клієнт), акцепт оферти рівносильний укладанню договору на умовах, викладених в оферті.

Оферта — даний документ.

Замовлення, Бронювання, Бронь — належним чином оформлений запит Замовника на отримання Послуг, самостійно обраних на Сайті, що передбачає закріплення Замовником обраної на Сайті послуги за конкретною особою (або особами). Бронювання може передбачати повну або часткову оплату в момент створення броні, або оплату у відведений для цього термін після створення броні на сайті. Неоплачене бронювання означає, що замовлення зарезервоване на визначений період часу і протягом цього часу може бути продане лише Клієнтові, який здійснив дане Замовлення.

Послуга — комплекс дій, що надається Покупцю Постачальником послуг та/або Перевізником після оплати. Обсяг Послуги та початок її надання обираються Користувачем самостійно при створенні Замовлення із запропонованих на Сайті варіантів. Згідно з умовами цього Договору, Перевізники та Постачальники послуг не зобов’язані надавати Клієнтам будь-які інші послуги, окрім тих, що були вказані при створенні Замовлення на сайті. Перелік послуг, наданих Клієнту в рамках Замовлення може бути змінений Перевізником або Постачальником послуг в односторонньому порядку, без сповіщення Покупця. Сайт надає Послуги у відповідності до умов партнерських/агентських договорів з Перевізниками та Постачальниками Послуг.

Електронний пасажирський квиток— електронно-цифровий документ, що зберігається в системі Постачальника Послуг, містить повний набір даних про Послугу, відображає ідентифікаційні дані Продавця, Перевізника (Компанію, що надає Послугу), Покупця та Пасажирів, засвідчує придбання Послуги, підтверджує право вказаних в документі осіб скористатися Послугою, зобов’язує Перевізника (Компанію, що надає Послугу) надати Послугу. Надається Сайтом або безпосередньо Постачальником послуги Покупцю/Пасажиру у вигляді електронного документа.

Система бронювання — інформаційна система, що містить відомості про повний перелік Послуг, доступних для бронювання та купівлі на Сайті. Зазначена інформація розміщується на ias-avia.com.ua відповідно до того, як вона представлена в системах бронювання безпосередніми постачальниками цих послуг (авіаперевізниками). Інформація в системі бронювання може бути у будь-який момент змінена або доповнена, у зв’язку з цим Користувачеві пропонується використовувати систему бронювання в режимі «як є». 

Користувач/Пасажир — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років і має законне право вступати в договірні відносини з ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС», в тому числі розміщувати Замовлення або бронювати послуги на сайті компанії, або вказана в якості отримувача послуг, або іншим чином користується послугами, придбаними на сайті, виключно для особистих, домашніх та інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Покупець може також бути і Пасажиром/Користувачем.

Перевізник — компанія, яка безпосередньо надає Послугу з перевезення Пасажирів, обрану та оплачену за допомогою системи бронювання і оплати на Сайті.

Постачальник Послуг — ТОВ «Інтеравіасервіс», компанія- постачальник туристичних Послуг, запропонованих на сайті.

Електронна платіжна система — юридична особа, технічна інфраструктура, що на договірній основі з ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» приймає платежі у Покупців Сайту за Послуги, запропоновані на Сайті.

3. ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ

3.1.  Користувач повинен ознайомитися з цим Договором та підтвердити свою згоду з його умовами при замовленні будь-якої Послуги на Сайті.
3.2. Використання автоматизованої системи Інтернет-сайту ias-avia.com.ua та пов’язаних з ним сервісів означає, що Користувач повністю згоден із: 

·         умовами цього Договору;

·         будь-якими поправками до даного Договору;

·         викладеними на відповідних сервісах Сайту Правилами та Умовами придбання, використання і повернення Послуг, які в свою чергу підпорядковуються відповідним законам, нормативним актам та умовам Постачальників Послуг;

·        політикою конфіденційності;

·         якщо Користувач не згоден із Договором, він має право відмовитися від користування сервісами та послугами сайту

3.3. Обов’язкові умови використання Інтернет-сайту ias-avia.com.ua Користувач підтверджує, що: 

·         користувачеві 18 і більше років.    

·         користувач має всі громадянські права та володіє повною правоздатністю і дієздатністю.

·         користувач буде користуватися цим Сайтом виключно відповідно до даного Договору.

·         вся інформація, яку Користувач подає на цьому Сайті, є правдивою, точною, актуальною і повною.

·         користувач буде користуватися цим Інтернет-сайтом лише для того, щоб здійснювати бронювання/купівлю Послуг для себе або для інших фізичних осіб, від імені яких він має юридичне право діяти.

3.4. Засоби інформаційної підтримки супроводу замовлень, що здійснюються Інтернет-сайтом ias-avia.com.ua

1.     Інтернет-сайт надає Користувачам можливість отримання консультацій у цілодобовому режимі з питань бронювання, оформлення, продажу, отримання, обміну або повернення Послуг. Для одержання даних консультацій слід звертатися за номерами мобільних телефонів ТОВ «Інтеравіасервіс» або шляхом надсилання листа електронною поштою.

2.     Легітимність електронних повідомлень: електронна пошта — це основний канал комунікації між Сайтом та Покупцем. Користувач погоджується з тим, що всі отримані від Сайту листи в електронній формі відповідають тим самим юридичним вимогам, що і комунікація у фізичній роздрукованій формі.

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

4.1. Для того, щоб скористатися послугами Інтернет-сайту, Користувач в обов’язковому порядку повинен пройти процедуру реєстрації на веб-сайті. При реєстрації Користувачем обов’язково повинні бути вказані наступні дані:

·         адреса електронної пошти;

·         прізвище, ім’я;

·         контактний телефон.

4.2. Пароль генерується автоматично і надсилається Користувачеві на електронну пошту після реєстрації. 

4.3. Користувач має право вільно, у будь-який час користуватися доступом до своїх замовлень та персональної інформації, розміщеної на Сайті, використовуючи свою адресу електронної пошти, що була вказана при створенні замовлення та пароль, отриманий на електронну пошту після реєстрації. За необхідності можна скористатися функцією нагадування пароля на Сайті.
4.4. Під час реєстрації (оформлення квитків) на сайті Користувач погоджується:  

1.     Дотримуватися Правил Договору, а також умов, передбачених політикою конфіденційності, усіма змінами та доповненнями, які можуть бути додані в даний Договір.

2.     Своєчасно оновлювати свої контактні дані, вказані в профілі реєстрації, слідкувати за їх точністю та актуальністю.

3.     Зберігати в таємниці дані для авторизації на Сайті.

4.     Отримувати комерційну інформацію про туристичні послуги компанії.

4.5. Якщо у Користувача є свій обліковий запис на сайті ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС», він матиме доступ до інформації свого облікового запису, а також нестиме повну відповідальність за будь-яке використання свого облікового запису.
4.6. Покупець може відмовитися від використання Сайту, видаливши свої облікові дані та особистий акант. Запит на видалення повинен бути надісланий з електронної адреси, зареєстрованої на Сайті, на електронну пошту Служби підтримки:info@iasavia.com.ua. Після видалення у Користувача не буде можливості відновити свої записи  (включаючи список замовлень на всіх сервісах, накопичені бонуси, облікові дані).
4.7. ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» не несе відповідальності за точність та правильність інформації, наданої Користувачем при реєстрації.

5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: БРОНЮВАННЯ, КУПІВЛЯ, РОЗРАХУНКИ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

5.1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. БРОНЮВАННЯ
5.1.1. Система бронювання містить наступну інформацію: розклад рейсів, норми перевезення, категорії та характеристики транспортних засобів (для транспортних послуг), дані про види транспортних засобів, наявність вільних місць, тарифи Перевізників та Постачальників Послуги, правила їх застосування, перелік запропонованих Послуг.
5.1.2. Зазначена інформація розміщується на Сайті у повній відповідності з тим, як вона представлена Постачальниками цих Послуг. Інформація в системі бронювання може бути в будь-який момент змінена або доповнена, у зв’язку з цим Користувачеві пропонується використовувати систему бронювання в тому вигляді, в якому вона є на момент використання.
5.1.3. Здійснюючи бронювання через Сайт, Покупець зобов’язаний надати свою особисту персональну інформацію, вказану в п. 4.1. цього Договору; а також персональну інформацію Пасажирів: прізвище, ім’я, по батькові (якщо є в документі), дані ідентифікаційних документів, дату народження, інформацію про стать, громадянство.
5.1.4. При оформленні Замовлення Користувач повинен заповнити всі поля, вказані в Системі бронювання як «обов’язкові» для заповнення.
5.1.5. Зміна особистих даних будь-кого з Пасажирів в оформленому замовленні веде до втрати сили погоджених у Замовленні тарифів, оскільки для зміни цих даних Пасажира в Замовленні може бути необхідність здійснити повернення квитків по цьому замовленню та оформити новий. Таким чином, Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики (повернення квитків, оплата вартості внесення змін, оформлення нового замовлення, зміна тарифу, повернення грошей і ін.), пов’язані з його провинними діями з допущення помилок і неточностей у наданні особистих даних пасажирів.
5.1.6. Якщо Користувач сайту створив бронювання і не оплатив його протягом граничного строку, таке бронювання буде автоматично скасоване системою протягом встановленого Постачальником Послуги терміну. Жодних штрафів за скасування неоплаченого бронювання не передбачено.
5.1.7. Якщо Послуга передбачає знижку для дітей та/або немовлят, вік дитини та немовляти повинен потрапити у відповідні вікові категорії, встановлені Постачальником Послуги, — «дитина» та «немовля» на час здійснення посадки або іншого початку користування Послугою.
5.1.8. Пасажири, у яких прізвище та ім’я, зазначені у замовленні, не відповідають вказаним у посвідченні особи, до отримання Послуги не допускаються.
5.1.9. Замовлення, оформлені Користувачем, носять остаточний характер і підлягають автоматизованому опрацюванню Системою опрацювання даних ТОВ «ІННТЕРАВІАСЕРВІС».

5.2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. КУПІВЛЯ
5.2.1. Послуга вважається виконаною належним чином і в повному обсязі після надсилання Покупцеві на його адресу електронної пошти, вказану ним при оформленні Замовлення, електронної версії бланку оплаченого замовлення встановленого зразка, яка є підставою для отримання Послуги; та/або після відображення інформації про оплачене Замовлення та можливість завантажити бланк оплаченого замовлення на Сайті.

5.3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. ОПЛАТА
5.3.1. Покупець самостійно обирає зручний для себе метод оплати замовлення серед можливих для даного сервісу та виду Послуги.
5.3.2. Покупець уповноважує ТОВ «Інтеравіасервіс» зняти із вказаного ним банківського рахунку через обраний спосіб оплати повну вартість замовлення, вказану на Сайті, включно з комісіями, відповідними націнками платіжних систем, сумою можливої конвертації для всіх здійснених покупок.
5.3.3. Покупець несе повну, одноособову відповідальність за всі комісійні витрати та інші визначені банком витрати, які можуть бути додані до вартості емітентом банківської картки.
5.3.4. Покупець дає згоду на обробку своїх персональних платіжних даних.
5.3.5. При обраному способі оплати банківською карткою Покупець вказує платіжну інформацію, пов’язану з банківськими картками.
5.3.6. Сайт залишає за собою право відмовити Користувачеві у наданні послуг або додатково запитати копії документів власника картки, якщо буде достатньо підстав вважати, що транзакція по пластиковій картці, за допомогою якої було оплачено замовлення, може бути визнана шахрайською.
5.3.7. Відповідно до Постанови НБУ «Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів» від 30.04.2010 року № 223 , операції з банківськими картками здійснюються власником картки або уповноваженою ним особою.
5.3.8. Щоб уникнути випадків різного роду неправомірного використання банківських карток при оплаті, всі Замовлення, оформлені на Сайті і оплачені банківською карткою, перевіряються ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС». Згідно з Правилами міжнародних платіжних систем, з метою перевірки особи власника та його правомочності щодо використання картки, Користувач, що оформив таке Замовлення, зобов’язаний надати на надісланий Оператором запит дві сторінки паспорта власника банківської картки: розворот з фотографією, а також копію банківської картки з обох боків (номер картки необхідно закрити, крім останніх чотирьох цифр) електронною поштою у вигляді сканованих копій. У випадку не надання Користувачем запитуваних документів у строк, зазначений у запиті або наявності сумнівів щодо їх достовірності, ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» залишає за собою право без пояснення причин анулювати Замовлення. Вартість Замовлення повертається на картку власника.
5.3.9. Банківські комісії та комісії банківських карток: 

1.     Якщо бронювання здійснюється за межами країни, в якій випущена банківська картка, банк може конвертувати суму оплати в місцеву валюту та зняти комісію за обмін валют, також може нараховуватися комісія за міжнародну операцію. Це означає, що сума, вказана у звіті про стан банківської картки, може бути у місцевій валюті, тому може фігурувати цифра відмінна від тої, яка була зазначена на підсумковій сторінці оплати за бронювання на Сайті. Банк або компанія, яка видала картку, може вважати бронювання міжнародної подорожі міжнародною транзакцією, оскільки ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» може передати оплату Послуги міжнародному Постачальнику подорожі.

2.     Курс обміну валют та сума комісії за міжнародну операцію визначаються тільки банком Покупця у той день, коли він обробляє транзакцію.

3.     Валютні курси базуються на різних джерелах, доступних публічно, і повинні використовуватися лише як рекомендація. Курс може бути неточний, і фактичний курс обміну може відрізнятися. Курс обміну оновлюється щодня.

5.4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. ПОВЕРНЕННЯ
5.4.1. Повернення коштів завжди здійснюється відповідно до чинного законодавства України, правил застосування тарифів, встановлених Перевізниками та Постачальниками Послуги.
5.4.2. Порядок опрацювання заяви на повернення і технічна процедура повернення коштів Покупцю регламентуються Правилами та Особливостями повернення для кожного окремого конкретного сервісу, до якого належить придбана Послуга.
5.4.3. Служба підтримки Сайту має право вимагати у Покупця, що ініціює повернення, скан-копії додаткових документів: персональних ідентифікуючих документів, заяв, довідок, свідоцтв та інших документів, що підтверджують причини повернення, а також надання банківської виписки при вирішенні спірних фінансових питань.

6. ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСАМИ САЙТУ

З ПРИДБАННЯ АВІАКВИТКІВ

6.1. БРОНЮВАННЯ
Правила бронювання авіаквитків є невід’ємними умовами Договору, з ними можна ознайомитися особисто в будь-який час
6.2. За правилами деяких авіакомпаній, при наявності у паспорті Пасажирів, для яких оформляються квитки, по батькові — Покупець зобов’язаний вказати його у відповідному полі при бронюванні.

6.3. У випадках затримки/скасування рейсу, при нездійсненій посадці на рейс, ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» має право збирати, зберігати та обробляти необхідну інформацію для пред’явлення претензій Перевізнику, а також зв’язуватися з Покупцем за вказаними у бронюванні контактними даними з метою роз’яснення можливостей пред’явлення претензій Перевізнику для отримання компенсацій.
6.4. Покупець може уточнити в Службі підтримки Сайту наявність і замовити додаткові Послуги, що надаються авіакомпаніями, а саме: спеціальне меню, вибір місць на борту, оформлення перевезення тварин, нестандартного багажу, подати заяву на надання допомоги при посадці/висадці особам з обмеженими можливостями, Послуги з супроводу дітей та інші.

6.5. РОЗРАХУНКИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.5.1. Правила перевезення, вартість тарифу дійсні на момент оформлення Замовлення та можуть бути змінені авіакомпанією-перевізником до моменту оформлення квитка, без повідомлення пасажирів. Якщо при виписці ціна не відповідає, Служба підтримки Сайту повідомляє Покупця про зміну вартості та має право виставити Покупцеві рахунок до доплати.
6.5.2. Якщо виписка сплаченого квитка була відкладена на прохання Покупця, то після закінчення граничного терміну виписки оплачених квитків (3–6 годин), вартість квитка або тарифу може бути змінена авіакомпанією-перевізником, а місця поступити до загального продажу.


6.6. ПОВЕРНЕННЯ, ЗМІНИ
6.6.1.  ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» має право утримати сервісний збір за послугу переоформлення з кожного Пасажира (крім немовлят); повернення квитка з кожного Пасажира (крім немовлят). У разі вимушеного повернення сервісний збір за оформлення не стягується.
6.6.2. Рішення про стягнення штрафів у разі вимушеного обміну/повернення не з вини Авіакомпанії, залежить виключно від Правил застосування тарифу квитка та приймається Авіакомпанією. При цьому може стягуватися збір за послуги повернення.
6.6.3. Вартість додаткових послуг, комісійний збір, сплачений при купівлі квитка, а також націнки платіжних систем не повертаються.
6.6.4. Умови будь-яких змін в оформлених для поїздки документах (електронних квитках), відмови від послуг, повернення, так само, як і інші умови надання послуг Постачальниками, регламентуються Правилами застосування тарифу на дану Послугу, Договором на авіаперевезення з авіакомпанією, Договором на надання послуг Сайтом, Повітряним кодексом України, а також іншими законодавчими актами України, і можуть припускати накладання штрафних санкцій на Покупця.
6.6.5 Для того, щоб зробити запит на зміни або повернення авіаквитків Покупець повинен скористатися відповідною технологією на сайті або зателефонувати за мобільними номерами компанії. Можливість здійснення та вартість змін у квитку, розрахунок суми, що підлягає поверненню, здійснюватиметься відповідно до Правил застосування тарифу на дату і час, розраховані, як дата і час прийому заяви на повернення.
6.6.6. У випадку обміну/повернення замовлення правила тарифу застосовуються до кожного квитка окремо.
6.6.7. У разі скасування/перенесення рейсу зі сторони Перевізника, альтернатива або повернення будуть запропоновані Пасажиру тільки на перельоти, виписані в рамках одного квитка.
6.6.8. У разі подання Пасажиром запиту на повернення/зміни замовлення у зв’язку з наступними причинами: хвороба/смерть Пасажира або близького родича, відмова у візі — документи, що підтверджують причину запиту, будуть розглянуті окремо по кожному електронному квитку. 

7. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ
7.1.1. Користувач має право:
7.1.1.1. Користуватися всіма доступними сервісами та довідково-інформаційними розділами Сайту з метою вибору, покупки або вивчення доступних маршрутів, цін, видів, складу та умов надання Послуг.
7.1.1.2. Користуватися інформаційно-консультаційними послугами Служби підтримки Сайту.
7.1.1.3. Здійснювати покупку Послуги для третіх осіб або від їхнього імені, тільки якщо він був уповноважений даними особами на здійснення вибору і покупки Послуги, а також на надання їх персональних даних, необхідних для оформлення Послуги.

7.1.2. Користувач зобов’язаний:
7.1.2.1. Своєчасно повідомити згаданих у п. 7.1.1.3. Пасажирів про Правила та Умови, які стосуються бронювань покупок/умов використання Послуги, оформленої Покупцем для них або від їхнього імені, включаючи всі діючі правила і обмеження.
7.1.2.2. Виконувати положення та умови покупки, встановлені Постачальником, включаючи, але не обмежуючись, виплатою всіх сум у відповідний час та відповідно до встановлених тарифів, правил та обмежень Постачальника.

7.1.3. Покупець і Пасажири несуть відповідальність, повідомлені і усвідомлюють, що: 
7.1.3.1. Будь-яке порушення будь-яких Правил та умов Договору, а також обмежень Постачальника може призвести до анулювання бронювань/замовлень, відмови в доступі до куплених Послуг, без повернення коштів, виплачених за замовлення, та/або дебетування Сайтом рахунку Замовника на суму збитку, понесеного в результаті такого порушення.
7.1.3.2. Всі етапи створення Замовлення: вказування маршрутів і дат, вибір рейсів, внесення даних Пасажирів і Покупця, вибір методів оплати та інше — це виключно самостійний вибір Покупця. Покупець несе повну відповідальність за коректність даних, що вводяться ним при бронюванні. Внесена Покупцем інформація автоматично фіксується в системі бронювання, у внутрішній базі компаній-Перевізників, а також у системі для подальшого формування Замовлення.
7.1.3.3. Покупець несе одноосібну відповідальність за дотримання умов та Правил Постачальника.
7.1.3.4. Покупець визнає, що Постачальник, який пропонує послуги та/або діяльність, може вимагати від Покупця підписати відмову від претензій перед тим, як використовувати його послуги та/або приймати участь у діяльності, яку він пропонує.
7.1.3.5. Покупець і Пасажири несуть повну відповідальність за наявність і коректне оформлення документів, віз, необхідних для перетину кордону країн транзиту та прибуття. Термін дії паспорта та інших документів Пасажира повинен відповідати вимогам приймаючих країн.
7.1.3.6. Покупець та Пасажири несуть повну відповідальність за своєчасне надання Сайту своїх візових та адресних даних про місце проживання у пункті призначення для внесення інформації в оплачене бронювання, якщо це вимагає Перевізник.
7.1.3.7. Покупець та Пасажири самостійно несуть відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями або недотримання передбачених формальностей.
7.1.3.8. Шахрайство (або його спроби) з банківськими кредитними картками тягнуть за собою відповідальність, відповідно до чинного Законодавства.

7.2. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС»

7.2.1. ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» має право:
7.2.1.1. На свій розсуд, у будь-який момент  вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження Користувачів: додавати нові та/або скорочувати наявні Послуги, доступні на Сайті сервіси і функціонал; змінювати дизайн; правила проведення програм лояльності; додавати/скорочувати методи оплати, доступні Користувачам для оплати Замовлень на Сайті; змінювати вартість Послуг; суму сервісних зборів і комісій, що стягуються при оформленні/покупці/поверненні Послуг.
7.2.1.2. Без повідомлення Користувачів призупинити надання Послуг на Сайті з метою проведення технічних робіт.
7.2.1.3. Виправляти будь-які помилки у вартості Послуг на Сайті та/або у створених замовленнях (оплачених та неоплачених), заброньованих по невірній ціні. В даному випадку, якщо це можливо, Покупцеві буде запропоновано зберегти замовлення з правильною ціною або анулювати бронювання без стягнення штрафу.
7.2.1.4. На свій власний розсуд, відмовляти кому-небудь в доступі до цього Сайту та запропонованих Послуг, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і повідомлення Користувача.
7.2.1.5. Виконувати дії, регламентовані  Політикою боротьби з шахрайством.
7.2.1.6. Збирати інформацію про замовлення Користувача на сайті з метою повідомлення Користувача про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступні на сайті.
7.2.1.7. Пропонувати Користувачеві платні або безкоштовні додаткові Послуги, наприклад, послугу повідомлення про затримку або скасування рейсу. Залежно від кроку діалогу бронювання, на якому пропонується додаткова Послуга, її вартість або включається в загальну вартість Замовлення, або пропонується до оплати окремо.

7.2.2. ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС». зобов’язаний:
7.2.2.1. Докласти максимум зусиль для обслуговування користувачів Сайту належним чином.

7.3. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.3.1. ТОВ «Інтеравіасервіс» не надає юридичних послуг і не представляє інтереси Пасажирів перед Перевізниками, а також іншими особами.

7.3.2. Ні за яких обставин ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» не несе відповідальності і не надає відшкодування: 

·         у разі затримок, відмін, зміни маршруту регулярних авіарейсів, надмірного бронювання, недоглядів, форс-мажорних обставин або інших причин, які знаходяться поза нашим прямим регулюванням, за збитки або будь-які додаткові витрати Пасажирів внаслідок дій будь-якого уряду або влади;

·         за недоставку системами зв’язку та несвоєчасне прочитання/або не прочитання клієнтом повідомлення, а також за своєчасну перевірку Клієнтом своєї електронної поштової скриньки, зазначеної при створенні Замовлення, на яку може бути відправлена інформація, що стосується створених на Сайті замовлень;

·         у разі недбалого ставлення Користувача до безпеки та захисту його персональних даних. Якщо треті особи отримали несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних Користувача, що заподіяло збитки Користувачеві;

·         за якість різних каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Користувача до Послуг або оператора служби підтримки. І якщо внаслідок поганого зв’язку стався збій при виборі Послуги, оформленні, або при оплаті Замовлення.

7.3.3. ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» не несе перед Користувачем відповідальності у разі повної або часткової непрацездатності сайту та його компонентів протягом якого-небудь часу, а також за відсутність можливості доступу Користувача до сайту або несення ним будь-яких непрямих або прямих витрат у зв’язку з даними обставинами. Всі пропозиції, ціни, а також умови продажу можуть бути: змінені без повідомлення Користувача, обмежені за часом, наявністю місць і термінів попереднього Замовлення, датами подорожі, термінами мінімального або максимального перебування в місці призначення, факторами вихідних днів і свят, сезонним коливанням цін, листами очікування, а також страйками і тимчасовою непрацездатністю систем бронювання та/або піддані іншим змінам, умовам і обмеженням.
7.3.4. ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» не несе відповідальності за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, а саме: 

·         у разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності відомостей і документів, наданих Користувачем, або порушення Користувачем умов цього Договору чи вимог до документів;

·         за дії перевізників (зміна, скасування, перенесення, затримка відправлення авіарейсів, зміна вартості квитків, вилучення тарифу з продажу, ануляція неоплачених або оплачених бронювань), за збереження, втрату або пошкодження багажу, вантажу, цінностей та документів пасажирів протягом усього терміну їхньої поїздки. У цих випадках відповідальність перед пасажирами несуть авіаційні перевізники відповідно до міжнародних правил та чинного законодавства України. Претензії пасажирів розглядаються перевізниками на основі законодавства України та правил міжнародних перевезень;

·         за дії митних та імміграційних влад;

·         за обмеження права пасажира на виїзд з України чи іншого пункту відправлення компетентними органами відповідної країни;

·         за дії консульств іноземних держав, у тому числі за затримку, відмову або зміну строків видачі в’їзних віз;

·         за наслідки порушення пасажиром митних і прикордонних формальностей, правил проїзду і провезення багажу, а також порушення особливих правил поведінки в країні тимчасового перебування;

·         за відсутність у пасажира проїзних документів, отриманих від ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС»;

·         за неявку або спізнення пасажирів на реєстрацію рейсу;

·         за невиконання пасажирами встановлених перевізником правил поведінки на борту літака;

·         за відсутність у пасажирів оформлених закордонних паспортів до моменту початку поїздки, відповідних документів, що регулюють питання виїзду неповнолітніх віком до 18 років;

·         за справжність і правильність оформлення документів пасажира (достовірність відомостей, які вони містять).

7.3.5. Користувач (пасажир) підтверджує та гарантує, що він ознайомлений і згоден: 

·         з вимогами до оформлення та наявності документів, необхідних для здійснення поїздки, і приймає на себе всю відповідальність за підготовку всіх необхідних документів для поїздки. Пасажиру слід самостійно ознайомитися і виконувати всі вимоги країни, в яку він прямує, в тому числі вимоги до оформлення документів, необхідних при виїзді і прибутті, необхідність оформлення віз, придбання зворотного квитка при в’їзді в країну з безвізовим режимом для громадян країни, що має відповідну угоду з Україною, або дотримання інших необхідних для в’їзду вимог (наявність медичного страхування для виїжджаючих за кордон, підтвердження наявності достатньої кількості коштів і т.д.), необхідність оформлення інших документів для виїзду неповнолітніх віком до 18 років, тварин, дозволів на вивіз зброї, художніх цінностей та інших дозволів і погоджень. ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС», не несе відповідальності за незнання або недотримання пасажиром даних вимог;

·         з умовами застосування тарифів перевізників, в тому числі з умовами повернення та обміну квитків, а також з умовами здійснення перевізниками стикувальних рейсів, у разі оформлення квитка з пересадкою (час достатній для здійснення пересадки, оформлення транзитних віз і т.д.);

·         з вимогами, що пред’являються до закордонних паспортів та інших формальних документів, у тому числі, про залишковий строк дії закордонного паспорта, необхідний для отримання візи та в’їзду у країну перебування;

·         про особливості та правила прикордонного (митного) контролю (режиму) України та іноземних держав;

·         про зобов’язання дотримуватися митних та прикордонних правил;

·         про те, що пасажири самостійно несуть повну відповідальність за дійсність закордонних паспортів, згод на виїзд неповнолітніх дітей та інших документів, необхідних для перетину кордону, за достовірність відомостей, що містяться в цих документах;

·         про те, що депортація пасажира з недійсними в’їзними або виїзними документами здійснюється виключно за рахунок пасажира. Пасажир зобов’язаний самостійно отримати необхідну інформацію про порядок депортації в консульстві відповідної країни.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Будь-які спори, що можуть виникнути відносно даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. У всіх питаннях, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються законодавством України.
8.2. До відносин, що виникли з цього Договору, застосовується законодавство України.

9. ЗАБОРОНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Заборонено:

1.     Використовувати цей Веб-сайт або його контент в комерційних цілях.

2.     Використовувати сервіс сайту яким-небудь способом, що порушує будь-які Положення цього Договору та або будь-яку статтю чинного законодавства.

3.     Використовувати будь-яке обладнання та/або програмне забезпечення, призначене для:

·         пошкодження інфраструктури Сайту, порушення його своєчасного і правильного функціонування;

·         спроб перехоплення будь-яких даних та персональної інформації, що обробляється Сайтом;

·         виконання дій, що спричинюють надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту та інші системи, пов’язані з обслуговуванням користувачів та наданням Послуг Сайтом;

·         моніторингу, автоматизованого вилучення інформації або копіювання будь-яких даних, контенту та/або іншої інформації з даного Сайту, будь-якими засобами, з будь-якою метою, без офіційного письмового дозволу ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС»


10. ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

10.1. Якщо будь-яка частина даного Договору виявиться нелегітимною, юридично недійсною, або такою, що не має законної сили, це не спричинить недійсності даного Договору в цілому.
10.2. Друкована версія даного Договору та будь-якого повідомлення, поданого в електронній формі, повинна прийматися у будь-якому судочинстві та адміністративному провадженні на основі даного Договору, стосується його і підпорядковується тим самим умовам, що й інші ділові документи.
10.4. Надані Сайтом послуги та додаткові сервіси можуть стосуватися:

·         даного договору;

·         політикою конфіденційності

10.5. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з кожним з перерахованих документів та дати свою згоду діяти строго з урахуванням зазначених правил при замовленні/активації будь-якої послуги.
10.6. Повну відповідальність за перевезення Пасажира та надання туристичної послуги несе компанія-Перевізник, або компанія Постачальник Послуг.
10.7. Засоби інформаційно-довідкової підтримки, доступні у різних розділах Сайту (розклади, рейтинги, довідники, новини, інформаційні матеріали про країни, міста, події тощо), призначені винятково для ознайомчої функції Користувачів Сайту.
10.8. Усі дані розкладів, рейсів, табло вильотів/прильотів, статистики затримок рейсів, погоди — надаються відповідними компаніями по збору даних, і тому, достовірність та точність інформації цих розділів не лежить у полі відповідальності ТОВ «Інтеравіасервіс». Сайт не несе відповідальності за будь-які зміни в розкладах і довідкових сервісах.

11. ОСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання прийнятих на себе цим Договором зобов’язань, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору.
11.2. До обставин непереборної сили відносяться: пожежа, стихійні лиха, військові операції будь-якого характеру, епідемія, акти законодавчої та виконавчої влади, що перешкоджають виконанню зобов’язань, зміни імміграційної політики, терористичні акти, інші обставини поза розумним контролем Сторін. Термін виконання зобов’язань по Договору відкладається співрозмірно часу, протягом якого такі обставини будуть діяти.
11.3. Про настання (і припинення) зазначених у пункті 11.2. цього договору обставин, Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за цим договором, зобов’язана негайно сповістити іншу Сторону. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про вказані обставини позбавляє Сторони права посилатися на ці обставини та не звільняє від відповідальності по даному договору. Термін виконання зобов’язань Сторонами по даному договору відкладається співрозмірно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо обставини будуть тривати більше 14 (чотирнадцяти) днів, кожна із Сторін матиме право відмовитися від виконання зобов’язань за цим договором. Наявність зазначених обставин підтверджується відповідними рішеннями Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.
11.4. При настанні вказаних обставин Сторони мають право в судовому порядку вимагати розірвання договору.

12. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

12.1. ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» в праві, у будь-який час, на свій власний розсуд, змінювати або іншим чином редагувати даний Договір без попередження про це Користувача. А подальше користування Користувачем цим Веб-сайтом означає, що Користувач автоматично прийняв змінений або відредагований Договір.
12.2. Даний Договір може бути розірваний в будь-який час за ініціативою Користувача або ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС», шляхом направлення іншій стороні відповідного письмового повідомлення поштою.
12.3. ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» має право розірвати Договір в будь-який час без попереднього повідомлення у разі порушення Користувачем порядку і строків бронювання та оплати послуг.

13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

13.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє протягом невизначеного часу.

14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ

14.1. Принципи захисту персональних даних Клієнтів ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» викладено у розділі «політика конфіденційності»  і є невід’ємною частиною цього Договору.

16. АВТОРСЬКІ ПРАВА

16.1. Усі матеріали на сайті належать ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС» або його партнерам. Усі матеріали захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись оформленням Сайту, назвами, торговельними знаками, логотипами, текстами, ПО, правами на бази даних та іншими елементами вмісту сайту.

16.2. Користувач не має права частково або повністю копіювати, поширювати, або в іншій формі використовувати чи відтворювати контент Сайту або основний програмний код без попереднього узгодження з ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС».
16.3. Якщо Користувачеві стало відомо про порушення закону щодо нашого бренду, будь ласка, повідомте службу підтримки Сайту.
16.4. Якщо Користувач абсолютно впевнений в тому, що матеріал, який ми публікуємо, порушує його авторські права — Користувач (або його представник) може відправити нам оригінал або скан-копію письмового повідомлення, що містить чіткий опис матеріалу, який порушує права; як доказ того, що права були порушені; контакти відправника; особистий підпис. 

17. РЕКВІЗИТИ ТОВ «ІНТЕРАВІАСЕРВІС»
Повне найменування організації: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРАВІАСЕРВІС»

Юридична та Фактична адреси:

01033, м.Київ, вул.Шота Руставелі, буд. 33-А, оф.4

ЄДРПОУ 41351963

п/р: 26007052666465 Філія «Розрахунковий центр «ПАТ КБ «Приватбанк» м.Київ, МФО 320649

ІПН 413519626552

тел.:

+38 044 287 41 32

+38 095 295 9919

Email: info@iasavia.ua 

 

З умовами Договору-оферти Інтернет-сайту ТОВ «Інтеравіасервіс» ознайомився, погоджуюся з ними, приймаю їх, зобов’язуюсь виконувати, даю згоду на обробку моїх персональних даних.